Úvod / Produkty / Nádrže na AdBlue

Nádrže na AdBlue (8)

Predstavujeme Vám nové plastové dvojplášťové nádrže na AdBlue.

AdBlue je kvapalné aditívum, ktorá sa využíva pri úprave výfukových plynov naftových motorov na úroveň emisných limitov Euro 4 a vyšších. Ide o chemicky vysoko čistý vodný roztok močoviny, vyrobený z čistej močoviny a domineralizovanej vody. AdBlue začína mrznúť pri -10 až -11°C a je kompletne zamrznuté pri asi -20°C, čiže teplota pri skladovaní by nemala byť mimo intervalu -5 až 25 °C. Nižšia teplota nebude zrejme z hľadiska zmeny kvality predstavovať problém, iba ak zamrzne. Pri teplotách nad 25 °C sa zas môže začať odparovať amoniak, ktorý je zdraviu škodlivý.Spotreba AdBlue predstavuje približne 4 až 6% spotrebovaného paliva, pričom vyššia spotreba sa dá väčšinou predpokladať u prísnejších emisných limitov.

Perfektné hospodárne riešenie pre skladovanie a distribúciu AdBlue. 
AdBlue nádrže sú podobne naftovým nádržiam a sú k dispozícii v 
kapacitách :. 400, 750, 1000, 1500, 2500, 3500, 5000, 7500, 10.000 litrov.
AdBlue nádrže môžu byť buď jedno alebo dvojplášťové. Môžu byť v stacionárnej alebo mobilnej verzii. 
AdBlue mobilné nádrže sa vyrábajú v objemoch: 125, 200, 430, 600 litrov .
Nádrže môžu byť vybavené čerpadlom pre interné použitie, alebo v prevedení pre maloobchodný predaj
.

Zostava AdBlue IBC PRO 230V

Nádrže na AdBlue

Zostava AdBlue IBC PRO 230V

Swimmer SW 1500 AdBlue EL

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 1500 AdBlue EL

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 5000 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 5000 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 10 000 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 10 000 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 7500 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 7500 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 2500 AdBlue EL

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 2500 AdBlue EL

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 2500 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 2500 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.

Swimmer SW 3500 AdBlue

Nádrže na AdBlue

Swimmer SW 3500 AdBlue

Nové plastové dvojplášťové nádrže na Adblue.