Úvod / Služby

Služby

Leták služieb

Aktuálny leták našich služieb (viac)

Servis ČS PHM

Servis ČS PHM

Prevádzkovateľom vnutropodnikových alebo verejných čerpacích staníc poskytujeme komplexné služby v oblasti servisu a údržby ČS, vrátane evidencie a vykonávania pravidelných kontrôl podľa platných STN a zákonov SR. kalibrácia nádrží laserom s vydaním kalibračných tabuliek vnútorné a vonkajsie nátery nádrží servis... (viac)

Revízie nádrží

Revízie nádrží

Vykonávame odborné skúšky a kontroly tesnosti skladovacích nádrží a príslušných rozvodov, vrátane merania korozívneho úbytku stien nádrži ultrazvukom. Vykonávame skúšky tesnosti: Pretlakové - uzavreté nadzemné a podzemné nádrže Presakové - otvorené nádrže (skladovacie, záchytné,... (viac)

Výstavba manipulačnej plochy

Výstavba manipulačnej plochy

Ochrana životného prostredia , ako aj ochrana podzemných vôd núti prevádzkovateľov čerpacích staníc k výstavbe manipulačno - stáčacej plochy (ďalej len MSP ) . Ak má prevádzkovateľ dvojplášťovú nádrž,daná MSP sa zužuje len na výdaj a stáčanie PHM . Samotnú nádrž je možné umiestniť len na spevnenú plochu . MSP musí byť... (viac)

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém kontroly tesnosti žúmp

Systém , ktorý ponúkame prevádzkovateľom žúmp, zabezpečuje kontrolu úniku hnojovicových vôd do podzemných vôd . Do samotnej žumpy sa umiestni vložka , ktorá je odolná pôsobeniu hnojovicových vôd . Samotnú vložku permanentne stráži systém sond , ktoré sú umiestnené na dne žumpy pod samotnou vložkou . Princípom je nahradenie toku... (viac)

TOP ponuka